ประกันกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

657 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประกันกลุ่มนักเรียนโรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์

 

การขยายความคุ้มครอง

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา) (มิตรแท้)

เอกสารแนบท้ายเลขที่เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ BK-STD-7660685 วันทำเอกสาร 5 พฤษภาคม 2564
ชื่อผู้เอาประกันภัย                     (ตามรายการเอกสารแนบท้าย)
ผู้รับประโยชน์              (ตามรายการเอกสารแนบท้าย)                  ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน
ระยะเวลามีผลบังคับ : เริ่มต้นวันที่  1 พฤษภาคม 2564  เวลา 12.00 น. สิ้นสุดวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.
เบี้ยประกันภัยสุทธิ :      --               อากรแสตมป์ :     --           ภาษี :      --              เบี้ยประกันภัยรวม :      --           
 


การขยายความคุ้มครอง : เป็นที่ตกลงกันว่า ในระยะเวลาซึ่งมีผลบังกับดังระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ กรมธรรม์ประกันภัย

ดังกล่าวข้างต้น ได้ขยายไปคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องหรือเกิดขึ้นในเวลาดังต่อไปนี้

ทั้งนี้เฉพาะในข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยระบุไว้เท่านั้น

กีฬาอันตราย หมายถึง การล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่

การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะที่กำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน การเล่นบันจี้จั๊มพ์ การปืนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ

ความรับผิดของบริษัทมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ใช้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน

ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัยและข้อยกเว้นอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม.

 

การจำกัดความรับผิด

(ใช้เฉพาะเป็นเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา) (มิตรแท้)

การจำกัดความรับผิด : เป็นที่ตกลงกันว่า หากความบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ เป็นผลเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรม

หรือถูกทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตาม

ข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1. จะลดเหลือเพียง100,000 บาทต่อคน

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ให้ข้อความในเอกสารแนบท้ายนี้แทน

ส่วนเงื่อนไขสัญญาประกันภัย และข้อยกเว้นอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยคงใช้บังคับตามเดิม.


ความคุ้มครองและข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุนักเรียน นิสิต นักศึกษา

 

ความคุ้มครอง : กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามจำนวนเงินที่ปรากฎในหน้าตารางกรมธรรม์ ตามแบบความคุ้มครอง อบ.1 สำหรับ
อุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอกทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต และรวมถึงค่ารักษาพยาบาล

ข้อยกเว้น : 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะเมาสุราหรือยาเสพติด การฆ่าตัวตายพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง การ ได้รับเชื้อโรคเว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุการแท้งลูกหรือการรักษาฟัน เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ การปวดหลัง

2. สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การกบฎ ประชาชนก่อความวุ่นวาย การก่อการร้ายการแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์

3. การแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด การแข่งม้า การเล่นหรือแข่งสกีทุกประเภทการแข่งสเก็ต ชกมวย โดคร่ม การโดยสารบอลลูน เครื่องร่อน เล่นบันจี้จัมพ์การปั่นเขาที่ต้องใช้เครื่องมือ การคำนำที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

4. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ การ โดยสารในอากาศยานที่มิได้ประการโดยสารการบินพาณิชย์ ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำในอากาศยาน

5. การทะเลาะวิวาท การก่ออาชญากรรม ขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

6. ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครขณะ ปฏิบัติการในสงครามหรือการปราบปราม

 

** โปรดอุ่านข้อความในกรมธรรมประกันภัยโดยละเอียด เช่น ความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เงื่อนไขและขอกำหนดทั่ว ไป เพื่อประ โยชน์ของท่าน

 

ขั้นตอนวิธีการแจ้งเคลมประกันนักเรียน

 ใช้บัตรเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลในเครือโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

 ในกรณีไม่มีบัตร หรือเข้ารักษาโรงพยาบาลนอกเครือ

ต้องสำรองจ่ายแล้ว ขอแจ้งเบิกกับมิตรแท้เอกสารที่ต้องใช้

1. ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล

2. ใบรับรองแพทย์

3. เลขที่บัญชีของผู้ปกครอง

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียน

 

เช็คโรงพยาบาลในเครือประกัน

เข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบโรงพยาบาลในเครือประกันได้ที่  https://www.mittare.com/web2016/?page_id=1978

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 033-640360       Line@happinesswealth

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้