เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์ จากหลายบริษัทชั้นนำ

806 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์  จากหลายบริษัทชั้นนำ

เปรียบเทียบประกันรถยนต์ออนไลน์ ค้นหาราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุดจาก Happiness Wealth เปรียบเทียบราคา ประกันรถชั้น 1 , ชั้น 2 , ชั้น 3+, ชั้น 3 จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ   

 

เช็คราคาประกันรถยนต์จากบริษัทประกันภัยรถยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ
เปรียบเทียบ ราคาประกันรถยนต์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมสำหรับคุณ

ประกันรถยนต์ที่ไหนดีที่สุด

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ กับ Happiness Wealth.co.th เราได้คัดสรรบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมช่วยคุณค้นหาราคาประกันรถยนต์ ด้วยความคุ้มครองที่ตรงตามความต้องการ และตอบโจทย์การขับขี่ของคุณ

  เราให้คุณเห็น ราคาจริง


 เปรียบเทียบ เร็วและง่าย


 ให้คุณ ปรับเปลี่ยนได้

ประกันรถยนต์ไหนดีที่สุดหรือถูกที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอยู่ 5 ประเภท แบ่งออกเป็น ชั้น 1, ชั้น 2+, ชั้น 2, ชั้น 3+ และชั้น 3 คุณสามารถเปรียบเทียบและปรับแต่งแผน ประกันภัยรถยนต์ กับ Happiness Wealth.co.th เพื่อให้คุณได้รับราคา และความคุ้มครองแบบที่คุณต้องการสำหรับประกันในแต่ละประเภท สามารถศึกษารายละเอียดของประกันแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้ดังนี้


ประกันรถยนต์ชั้น 1
  คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากที่สุด และเป็นที่นิยมที่สุด  
 
ประกันรถยนต์ยนต์ชั้น 1 เป็นประเภทประกันภัยที่ทำให้ความคุ้มครองมากที่สุด และเป็นที่นิยมมากที่สุดสไหรับประกันชั้น 1 บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณี รวมถึงกระจกบังลมที่ได้รับความสียหาย บริการรถยก 24 ชั่วโมง ความคุ้มครองรถยนต์ สูญหาย ถูกโจรกรรม ไฟไหม้ หรือจากภัยธรรมชาติ เช่นความเสียหายจากน้ำท่วม นอกจากคุ้มครองตัวรถยนต์แล้ว
 
ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะคุ้มครองเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวผู้ขับขี่ และบุคคลภายนอก เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วยแรก และปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อมเพื่อลด ค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
 
ประกันรถยนต์ชั้น 2+
  คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ชั้น 2+ เป็นประเภทประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุแบบรถชนรถ
 
บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับรถยนต์ กับบุคคลภายนอก

พร้อมรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วม บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 
 
ประกันรถยนต์ชั้น 3+
  คุ้มครองอะไรบ้าง?
 
ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน

บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากรถชนกับบุคคลภายนอก รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริการยกรถ 24 ชั่วโมงจากอุบัติเหตุ คุ้มครองคุณสำหรับอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ คุณยังสามารถเพิ่มค่าเสียหายส่วนแรก และ ปรับแต่งแผนบริการอู่ซ่อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 
ประกันรถยนต์ชั้น 2
  คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ชั้น 2 ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่บบนท้องถนน

บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์กับบุคคลภายนอก

รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก ความคุ้มครองสำหรับการโจรกรรม ไฟไหม้รถยนต์ นอกจากนี้ประกันรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 
ประกันรถยนต์ชั้น 3
  คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ชั้น 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจขั้นพื้นฐาน จะให้อุบัติเหตุจากการขับขี่บนท้องถนน

บริษัทประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น รับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก คุ้มครองบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าประกันตัว และค่ารักษาพยาบาล อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
 
ประกันรถยนต์ภาคบังคับ  ( พรบ )
 คุ้มครองอะไรบ้าง?
ประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือ“ พ.ร.บ. ” เป็นประกันภัยที่กฎหมายกำหนด

สำหรับยานยนต์ทุกประเภทซึ่งจะรวมถึงรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ หรือยานยนต์อื่น ๆ ที่ขับขี่บนถนนในประเทศไทย เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนเดินถนน ผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสาร ไม่ว่าจะมีความเสียหายต่อยานพาหนะ การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิต

ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานสำหรับสถานการณ์เหล่านี้ โดยจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่อคนของประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นั้นมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทุกคันต้องมีประกันภัยประเภทนี้และต่ออายุทุกปีก่อนชำระภาษีรถยนต์ การฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่จะซื้อประกันรถยนต์ประเภทสมัครใจ เพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสูงสุดด้วย
 
 
สอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line :  happinesswealth

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้